skip to Main Content

Coincideixes amb la nostra anàlisi? Comparteixes els nostres principis i els nostres objectius? Creus que Acció per la República pot ser l’eina que ens cal per transformar la realitat i avançar decididament cap a la independència?

Ajuda’ns a finançar-nos! Acció per la República és una organització independent que es finança exclusivament amb les aportacions dels seus socis i donacions de particulars.

Fes un donatiu!

D’acord amb les normes de l’entitat bancària, cal fer les donacions necessàriament en efectiu en qualsevol oficina del Banc de Sabadell. Si en vols fer una, omple el formulari que trobaràs a sota i ens posarem en contacte amb tu. Abans, però, llegeix les disposicions legals que hi fan referència, que resumim a continuació.

D’acord amb el que estableix la Llei 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i altres normes complementàries, les donacions privades a partits polítics no podran ser anònimes, no podran ser superiors a 50.000 € anuals procedents d’una mateixa persona, no podran ser realitzades per persones jurídiques, i tindran el caràcter d’irrevocables.

Pel que fa a les donacions realitzades per persones físiques (donacions de particulars) cal saber que:

  • Els primers 150€ tenen una deducció aplicable a l’IRPF del 75%. L’excés sobre els 150€, té una deducció del 30%.
  • S’incentiva la fidelització de les donacions. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150€, serà del 35%.
  • El límit de les deduccions és el 10% de la base liquidable del contribuent.

Perquè et puguis aplicar aquestes deduccions Acció es compromet a enviar un certificat de la donació durant el primer trimestre de l‘exercici següent a la donació.

Vull més informació

Si et cal més informació escriu-nos i contestarem totes les teves preguntes.

Vull fer una aportació

Si ets soci d’Acció i vols fer una aportació econòmica pots fer-ho des del teu compte personal.

Vull fer una donació

Si vols fer una donació, omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Back To Top