Skip to content

Acció per la República es finança exclusivament amb les quotes dels socis i donacions de particulars. Si n’ets soci, pots fer-hi aportacions econòmiques extraordinàries. En aquest cas, et convé saber que, segons la legislació vigent:

  • Els primers 150€ tenen una deducció aplicable a l’IRPF del 75%. L’excés sobre els 150€, té una deducció del 30%.
  • S’incentiva la fidelització de les donacions. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’han realitzat donacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150€, serà del 35%.
  • El límit de les deduccions és el 10% de la base liquidable del contribuent.

Perquè et puguis aplicar aquestes deduccions Acció es compromet a enviar un certificat de les aportacions fetes durant l’any durant el primer trimestre de l’any següent.

Aportacions

20,001.000,00

Informació addicional

Import

20 €, 50 €, 100 €, 500 €, 1.000 €

Back To Top