Skip to content

POLÍTICA DE PRIVACITAT (1ª CAPA)

 POLÍTICA DE PRIVACITAT  
RESPONSABLE ACCIÓ PER LA REPÚBLICA
FINALITAT Tramesa d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat.
LEGITIMACIÓ DESTINATARIS Consentiment de la persona interessada mitjançant registre al lloc web i interès legítim de l’entitat.
DESTINATARIS DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el seu consentiment previ.
DRETS Accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional.
CONSERVACIÓ Les vostres dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre conservar-les sigui necessari per atendre la finalitat que en va motivar la recollida així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.
INFORMACIÓ ADDICIONAL Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al nostre web: Política de privacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT (2ª CAPA)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Acció per la República
NIF: G10779064
Adreça postal: Carrer de Porrera 32 · 08031 Barcelona
Correu electrònic: hola@acciorepublica.cat
Contacte DPD: dpd@acciorepublica.cat

ACCIÓ PER LA REPÚBLICA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals facilitades per les persones afiliades i vinculades amb Acció, així com les obtingudes durant la seva relació amb el partit, seran tractades amb la finalitat de: 

 • Realitzar les gestions organitzatives i administratives necessàries.
 • Remetre les comunicacions relacionades amb l’activitat política del partit per email i comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament a rebre comunicacions comercials per via electrònica. 
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’afiliat o usuari.
 • Analitzar el perfil per tal de formar grups de treball per compartir punts de vista i objectius.
 • Tramitar el cobrament de quotes i aportacions.

Les dades personals facilitades per les persones simpatitzants i usuàries de la pàgina web d’Acció, així com les obtingudes durant la seva relació amb el partit seran tractades amb la finalitat de: 

 • Realitzar les gestions organitzatives i administratives necessàries.
 • Remetre les comunicacions relacionades amb l’activitat política del partit per email i comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament a rebre comunicacions comercials per via electrònica.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’afiliat o usuari.

En qualsevol dels casos, podeu revocar en tot moment el consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a secretariat@acciorepublica.cat.

En conseqüència, en totes les comunicacions que rebreu d’Acció, els usuaris teniu la possibilitat de cancel·lar el consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les dades personals per a cap altra finalitat que les descrites, llevat per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites en el moment de marcar la casella corresponent.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de les activitats polítiques d’Acció.

La base legal per a la promoció de l’activitat política d’Acció, així com el seu creixement electoral, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades, és el nostre interès legítim. 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ACCIÓ PER LA REPÚBLICA cedeix les dades a:

Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria.

Les autoritats judicials per complir amb un procediment judicial, obligació legal.

Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis d’Acció per la República: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a Acció siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com a encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò que estableix el RGPD.

No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense consentiment previ, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. Només es facilitarà la informació de què es disposi en aquest moment.

La informació que ens proporcioneu, tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació, serà allotjada en els servidors propis d’ACCIÓ PER LA REPÚBLICA.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació d’ACCIÓ PER LA REPÚBLICA En acceptar els presents condicions, termes i polítiques, l’afiliat, simpatitzant i/o l’usuari consent expressament que ACCIÓ PER LA REPÚBLICA realitzi les següents activitats i/o accions, tret que s’indiqui el contrari:

 • La tramesa de la informació de les activitats polítiques organitzades pel partit, així com de les notícies relacionades amb Acció i per qualsevol mitjà habilitat i autoritzat. 
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a afiliat, simpatitzant o usuari interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ACCIÓ PER LA REPÚBLICA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a dpd@acciorepublica.cat, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del DNI o de qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

• Dret d’oposició: dret de l’interessat a fer que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o a aturar-lo.

• Limitació del tractament: comporta marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació amb la protecció de les dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o mentre no exerciteu el dret de cancel·lació o oposició, o de limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant un termini màxim de 2 anys per al cas que fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Aquelles que els afiliats, simpatitzants i usuaris interessats subministrin a través dels diferents formularis previstos a la pàgina web. 
 • Dades recollides a través de les cookies per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta que es tracti. Manifesteu que la informació i les dades que ens faciliteu són exactes, actuals i veraces. Us preguem que, en cas de modificació, la comuniqueu immediatament per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Si procediu a fer-vos afiliat o fer un donatiu mitjançant la nostra pàgina web www.acciorepublica.cat, us sol·licitarem que ens proporcioneu informació sobre vosaltres, inclosos el nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

XARXES SOCIALS 

Us informem que ACCIÓ PER LA REPÚBLICA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ACCIÓ PER LA REPÚBLICA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que faci al cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ACCIÓ PER LA REPÚBLICA tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis d’Acció, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o en tercers i en general qualssevol continguts que ACCIÓ PER LA REPÚBLICA consideri inadequats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ACCIÓ PER LA REPÚBLICA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat d’ACCIÓ PER LA REPÚBLICA, des del qual us podem enviar informació del vostre interès.

En tot cas, si remeteu informació personal a través de la xarxa social, ACCIÓ PER LA REPÚBLICA quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i l’usuari en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. Acció ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCIÓ PER LA REPÚBLICA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ACCIÓ PER LA REPÚBLICA i els seus usuaris estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Back To Top