Skip to content

Nació Digital: Els líders de JxCat aspiren a tancar la fórmula de la refundació durant l’agost

La cúpula mantindrà contactes discrets durant les vacances a l’espera de fixar el mecanisme per integrar dins del nou instrument tant el PDECat com la Crida i definir-ne els lideratges.

A principis de juliol, i davant la incapacitat per marxar de vacances amb la refundació perfilada, els dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) van decidir ajornar el gruix del procés al setembre.

https://www.naciodigital.cat/noticia/185296/liders/jxcat/aspiren/tancar/formula/refundacio/durant/agost

Back To Top